logo

Uwagi Ogólne

Nasza wyszukiwarka

Wyszukiwarka ma na celu pomóc Państwu w znalezieniu właściwej oferty. Jako ofertę należy rozumieć każdą podstronę z prezentacją poszczególnych obiektów. Dostępność pokoi lub apartamentów musi być potwierdzana przez kontakt z Biurem. Temu służy wygenerowanie automatycznego zapytania rezerwacyjnego.

Zachęcamy do wybrania w wyszukiwarce konkretnego terminu, formy wyżywienia oraz regionu lub przynajmniej kraju, do którego chcecie się Państwo udać. Pozostawienie opcji „dowolny” spowoduje wyświetlenie kilkuset ofert, co oczywiście nie będzie sprzyjało podjęciu decyzji.

Cena generowana przy złożeniu automatycznego zapytania rezerwacyjnego nie uwzględnia zniżek dla dzieci – dlatego proszę zapoznać się z uwagami dotyczącymi cennika. Faktyczna cena będzie w związku z tym niższa dzięki zniżkom dla dzieci, o ile dzieci będą towarzyszyły Państwu w wyjeździe. Także osoby dorosłe na dostawkach (praktykowane zwłaszcza we Włoszech) mogą liczyć na zniżki, czego nie uwzględni cena generowana przez system, natomiast uwzględni nasz czynnik ludzki przy sporządzaniu pisemnej Umowy-Zgłoszenia (vide fragment poświęcony procedurze).

Zachęcamy też do nabycia w naszym Biurze karnetów narciarskich, oczywiście tych ośrodków czy regionów narciarskich, w których mamy taką możliwość. W pakiecie z pobytem wychodzi to nieco taniej, a przy okazji część pieniędzy za karnet zostaje w ten sposób w Polsce, a nie jest w całości eksportowana za granicę.


Procedura

Po wyrażeniu akceptacji przedstawionej oferty prosimy o dosłanie drogą elektroniczną, pocztową, telefonicznie lub podczas wizyty w naszym Biurze następujących danych wszystkich uczestników wyjazdu:

imion i nazwisk; adresów zameldowania; numerów PESEL (w przypadku dzieci urodzonych w roku 2000 lub później - datę urodzenia zamiast PESEL).

Dane te posłużą do sporządzenia Umowy-Zgłoszenia oraz do ubezpieczenia Państwa (obowiązek nałożony na biura podróży przez Ustawodawcę).


Prosimy też o wskazanie najdogodniejszej dla Państwa drogi wymiany dokumentów:

 • wizyta w naszym biurze Rynek Starego Miasta 25/2 Warszawa
 • poczta tradycyjna
 • poczta elektroniczna (skany dokumentów - w myśl obecnie obowiązujących przepisów jest to dopuszczalna forma).

Dalsza procedura:
Po dosłaniu danych sporządzimy Umowę, którą wraz z Warunkami Uczestnictwa, Oświadczeniem Ubezpieczanego i broszurami informacyjnymi ubezpieczyciela dostarczymy Państwu przy użyciu wskazanej przez Państwa drogi komunikacji. Umowę podpisaną przez osobę reprezentującą całą grupę należy dostarczyć do biura. W Umowie będzie wskazany termin płatności i nr konta Mount Ski. Po wpłaceniu na nasze konto całej kwoty dostarczamy Klientowi voucher/vouchery. Na voucherach są precyzyjne adresy miejsca ich realizacji (tzn. miejsca zakwaterowania oraz kasy kolei linowych, gdzie na podstawie voucheru wydane zostaną karnety).

Klient poinformowany zostaje także o numerach alarmowych towarzystwa ubezpieczeniowego AXA oraz o numerze naszej Umowy Generalnej z AXA, gdyż nabywając u nas imprezę turystyczną w postaci pobytu w Austrii lub we Włoszech, zostaje przez nas ubezpieczony w AXA (vide fragment „Ubezpieczenie”).


Hotele i inne obiekty zakwaterowania:
 • Zaplecze relaksacyjno-rozrywkowe obiektów jest z reguły dostępne Gościom obiektu bez dalszych kosztów, chyba że zostało to zaznaczone inaczej. Urządzenia typu solarium, zabiegi kosmetyczne czy korzystanie z typowo usługowego zaplecza obiektu (np. fryzjer) jest oczywiście płatne. Bilard itp. bywają również odpłatne (wrzut monet lub żetonów).
 • Wejście do pomieszczenia na narty (narciarni) jest z reguły oddzielne. Z narciarni na ogół jest wejście bezpośrednio do wnętrza budynku. Chodzenie po budynku w butach narciarskich jest z zasady zabronione.
 • Palenie w obiektach jest bądź w ogóle zabronione, bądź ograniczone tylko do określonych stref. Za nie przestrzeganie zakazu gospodarz/personel może zażądać uiszczenia kary umownej (zwykle w granicach 100 euro).
 • Późny przyjazd należy zawsze zapowiedzieć telefonem z drogi. Numer telefonu obiektu zakwaterowania będziecie Państwo mieli na voucherze. Jeżeli przyjazd miałby nastąpić ekstremalnie późno gospodarze/personel poinstruują Państwa jak dostać się do swoich pokoi. Radzimy jednak unikać takich sytuacji, odpowiednio wcześnie ruszając w drogę.
 • Wiek osoby ubiegającej się o zniżkę jest określany na podstawie dziennej daty jej urodzenia.

Wyżywienie: VP - śniadanie, obiad i kolacja; HP - śniadanie i obiadokolacja; F - śniadanie; OV - wyżywienie we własnym zakresie.
 • Należy przyjąć, że napoje do obiadokolacji są zawsze płatne oddzielnie. Jeśli jest inaczej - będzie to zaznaczone w tekście.
 • Przy posiłkach w formie bufetowej nie wolno wynosić żywności poza restaurację, chyba że możliwość taka zostanie wyraźnie zaznaczona w ofercie bądź na miejscu przez personel obiektu.
 • Dopłaty za posiłki dzieci rezerwowane ekstra (poza rutynową ofertą) są w określonych przypadkach niższe niż dla dorosłych, dotyczy to jednak tylko dzieci w wieku do ok. 10 lat. Szczegóły w bezpośrednim kontakcie z pracownikami Biura.

Ceny:
 • Ceny pobytów indywidualnych z dojazdem własnym, przedstawione przez nas na stronie internetowej lub w folderach czy drukach ulotnych, nie zawierają ceny ubezpieczenia, które jest obligatoryjne dla wszystkich klientów. Składka ubezpieczeniowa jest doliczana do ceny imprezy, wynosi ona dla narciarza ok. 36 zł za tygodniowy pobyt, dla osób towarzyszących (nie jeżdżących na nartach) - ok. 18 zł. Klient może także zamówić pakiet rozszerzony o Ski OC – takie ubezpieczenie kosztuje 60 zł za tygodniowy pobyt. Zalecamy też wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (w cenie równej 2,5% wartości pobytu).
 • Zniżki dla dzieci oferowane są z zasady dla dzieci zajmujących pokój wraz z rodzicami, na dostawkach, jako trzecia lub czwarta osoba w pokoju. Nieliczne wyjątki są odpowiednio omówione w konkretnych ofertach.
 • Opłata klimatyczna z reguły dotyczy tylko osób od określonej granicy wieku. Z reguły tą granicą jest wiek 16 lat, choć i tu zdarzają się odstępstwa.
 • Sprzątanie końcowe jest jednorazową opłatą, wnoszoną przez Gości w gotówce na miejscu, na zakończenie pobytu. Zwykle jest to stała kwota od danego obiektu/jednostki noclegowej, rzadko od osoby (taka sytuacja zawsze jest zaznaczona w ofercie). W skrajnych przypadkach gospodarz może podnieść stawkę za sprzątanie końcowe - nieuzasadnionych przypadków nie notowano.
 • Kaucja wnoszona jest przez turystów w gotówce od razu po przyjeździe, zwrot, o ile nie nastąpią szkody spowodowane przez Gości, które nie mieszczą się w pojęciu "zużycie eksploatacyjne", przy wyjeździe.
 • Należy przyjąć, że napoje do obiadokolacji są zawsze płatne oddzielnie. Jeśli jest inaczej - będzie to zaznaczone w ofercie.
 • Kaucja za karnet jest pobierana przy zakupie bądź odbiorze karnetu w kasie na podstawie voucheru, zwracana zaś przy oddawaniu karnetu w dowolnej kasie danego ośrodka, o ile nie został on uszkodzony. Na imprezach grupowych (autokarowych) kaucja jest zbierana przez pilota, natomiast odbiór kaucji następuje przez każdego Gościa osobiście w kasie.
 • O ceny innych kategorii pokoi w danym obiekcie i karnetów innych niż sześciodniowe, a także pobytów dłuższych lub krótszych niż podane w cennikach - pytaj w biurze.
 • Wiek osoby ubiegającej się o zniżkę jest określany na podstawie dziennej daty jej urodzenia.
 • W związku z tym, że nasze ceny pobytów pozostają w ścisłym związku z cennikami współpracujących z nami obiektów zagranicznych, zastrzegamy sobie prawo do omyłek popełnionych w dobrej wierze. Staramy się na bieżąco wnosić poprawki wynikające ze zmian polityki cenowej naszych partnerów, prosimy jednak o wyrozumiałość, gdyby - wyjątkowo - nastąpiły jakieś rozbieżności.
 • Ceny na naszej stronie internetowej są cenami opartymi na cennikach w Euro, w związku z czym mogą występować codzienne niewielkie różnice, które są spowodowane wahaniami kursu Euro.
 • Skuteczna rezerwacja możliwa jest tylko w związku z wpłaceniem przez Gościa zaliczki, zaś wydanie voucheru możliwe jest tylko po uiszczeniu przez Gościa całej należnej kwoty.

Ubezpieczenie:

Biuro podróży ma obowiązek ubezpieczenia każdego uczestnika imprez turystycznych. Biuro Mount Ski ubezpiecza swoich Gości w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na następujących warunkach finansowych:

Ubezpieczenie EUROPA
KL wraz z assistance 10 000 EUR
NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) 2 000 EUR
BP (bagaż podróżny) 200 EUR
OC zawiązana z uprawianiem narciarstwa, windsurfingu i jego pochodnych 10 000 EUR
KR (koszty ratownictwa) 5 000 EUR
SS (sprzęt sportowy) 700 EUR
KRIT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) Cena imprezy określona przez klienta w Umowie Uczestnictwa lecz nie wyższą niż 4.000 EUR na osobę

Ubezpieczenie EUROPA - strefa A
KL + NNW+ BP 0,50 EUR za dzień od osoby
KL + NNW + BP rozszerzone o AS (amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych) 1,00 EUR za dzień od osoby
KL+ NNW+ BP rozszerzone o AS + OC sport +SS 1,70 EUR za dzień od osoby
CP (choroby przewlekłe) 500 % zwyżka
KRIT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) 2,5%

Franszyza redukcyjna na każdy wypadek ubezpieczeniowy - 60 EUR *
* obowiązuje w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową.
Zastrzegamy, iż osoby wyjeżdżające na narty za pośrednictwem naszego biura - zobligowane są również do wykupienia Pakietu Sportowego (AS). Jest to wyłącznie z korzyścią dla naszych Gości. Ceny pobytów indywidualnych z dojazdem własnym, przedstawione przez nas na stronie internetowej lub w folderach czy drukach ulotnych, nie zawierają ceny ubezpieczenia, które jest obligatoryjne dla wszystkich klientów. Składka ubezpieczeniowa jest doliczana do ceny imprezy, wynosi ona dla narciarza ok. 36 zł za tygodniowy pobyt, dla osób towarzyszących (nie jeżdżących na nartach) - ok. 18 zł za tygodniowy pobyt. Osoby wybierający ubezpieczenie rozszerzone o OC sport składka wyniesie ok. 60 zł. Biuro Podróży Mount Ski jest pośrednikiem między swoim Klientem a AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. i służy pomocą swoim Klientom w kontakcie z AXA. Zaspokojenie ewentualnych roszczeń wynikających ze szkód objętych ubezpieczeniem leży w całości po stronie AXA.

Dzieci:
 • Wiek osoby ubiegającej się o zniżkę jest określany na podstawie daty dziennej jej urodzenia
 • Dopłaty za posiłki dzieci rezerwowane ekstra (poza rutynową ofertą) są w określonych przypadkach niższe niż dla dorosłych, dotyczy to jednak tylko dzieci w wieku do ok. 10 lat. Szczegóły w bezpośrednim kontakcie z pracownikami Biura.
 • Zniżki dla dzieci oferowane są z zasady dla dzieci zajmujących pokój wraz z rodzicami, na dostawkach, jako trzecia lub czwarta osoba w pokoju. Nieliczne wyjątki są odpowiednio omówione w konkretnych ofertach.
 • Opłata klimatyczna z reguły dotyczy tylko osób od określonej granicy wieku. Z reguły tą granicą jest wiek 16 lat, choć i tu zdarzają się odstępstwa.
 • Dzieci do lat 16 jeżdżą na nartach i desce zawsze w kaskach!
Drogi:
 • Przejazd autostradami w Austrii jest płatny - obowiązują winiety. Można je nabyć w Polsce w oddziałach PZMot, a także w specjalnych, odpowiednio oznaczonych punktach (np. przy dojeździe do przejść granicznych). W sprzedaży są winiety na różne okresy czasu, najbardziej popularna jest winieta dziesięciodniowa.
 • Przejazd autostradami przez Czechy jest również płatny, obowiązują zasady podobne do austriackich. Winiety można kupić w tych samych placówkach co winietę austriacką.
 • Na autostradach we Włoszech opłaty pobierane są w tzw. bramkach.
 • Sugerowana przez nas trasa dojazdu do danego regionu jest, naszym zdaniem, optymalna, jednak z różnych przyczyn należy traktować tę informację z ograniczonym zaufaniem w związku z możliwością zaistnienia sytuacji wyjątkowych, spowodowanych np. warunkami pogodowymi lub podjęciem na danej trasie robót drogowych.
 • Przepisy ruchu drogowego są w Austrii przestrzegane przez kierujących dużo bardziej skrupulatnie niż ma to miejsce w Polsce. Tamtejsza policja surowo karze nie tylko za przekroczenia dozwolonej prędkości, ale także np. za uporczywą jazdę lewym pasem poza wykonywaniem manewru wyprzedzania lub za wjeżdżanie na skrzyżowanie bez perspektywy jego opuszczenia przed zmianą świateł, oraz za nieudolne parkowanie, uniemożliwiające innym kierowcom optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o same ograniczenia prędkości, to trzeba przyznać, że tamtejsi inżynierowie ruchu nie szafują przesadnie znakami drogowymi i istniejące ograniczenia są dużo bardziej zasadne niż te, do których na co dzień przywykł polski kierowca.
  Również stan techniczny samochodu może być obiektem zainteresowania "drogówki", zwłaszcza zaś jego wyposażenie: zimowe ogumienie, łańcuchy, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe.
 • Przepisy ruchu drogowego we Włoszech są przez miejscowych kierowców ignorowane w stopniu większym niż przez kierowców w Polsce. Proszę zachować szczególną czujność i kierować się zasadą ograniczonego zaufania.
 • Łańcuchy na wyposażeniu samochodu i zimowe ogumienie obowiązują w Austrii w sezonie zimowym zawsze i wszędzie, bez względu na aktualne warunki pogodowe oraz kategorię i aktualny stan dróg, po których się poruszamy. We Włoszech też warto je mieć.
 • Na terenie Austrii część wysokogórskich dróg jest wyłączona w okresie zimowym z ruchu. Trudno jest zapewnić przejezdność na wysokości ponad 2000 m n.p.m… W związku z tym np. dolina Paznaun jest dostępna tylko od wschodu, Montafon tylko od zachodu, Lech i Zürs tylko od południa, a Obertraun w Górnej Austrii tylko od strony Halstatt (tj. od zachodu). Dobrze jest zainwestować w atlas drogowy Austrii z zaznaczonymi drogami okresowo nieprzejezdnymi lub przynajmniej spytać w biurze o radę. Podobnie rzecz ma się z alpejską częścią Włoch. I tak np. nie ma zimą przejazdu z Val di Fassa do podnóża Marmolady przez przełęcz Fedaia, podobnie jak do Livigno nie ma dojazdu od strony Włoch – dojazd możliwy jest tylko przez klaustrofobiczny tunel z terytorium Szwajcarii. Z kolei do Bormio można dostać się tylko od południowego zachodu drogą nr SS38. Nie ma zimą połączenia przez Timmelsjoch między Austrią i Włochami (z Őtztal, np. Sőlden). We włoskim Tyrolu Południowym do Schnalstal / Val Senales trzeba jechać prze Bozen i Meran, gdyż droga 44 przez Jaufenpass też jest zimą zamknięta. Z regionu Civetta – Alleghe do Cortina d”Ampezzo dostać się można przez Passo Falzarego, natomiast droga z Selva di Cadore przez Passo di Giau (nr 648) także jest zimą zamknięta.
 • Uwaga: każda inna droga wysokogórska może być okresowo zamknięta, np. z powodu intensywnych opadów śniegu i trwającej akcji odśnieżania bądź z powodu zejścia lawiny i trwającej akcji ratunkowej (połączonej z odśnieżaniem).
 • Oprócz systemu winietowego na terenie Austrii jest szereg dróg lokalnych, które są wyłączone z systemu publicznego finansowania i aby z nich skorzystać należy uiścić opłatę drogową zwaną "Maut" (myto). Mówimy tu o drogach wyjątkowo trudnych w utrzymaniu, o wysokogórskim charakterze. Posiadacze karnetów narciarskich jednak są z tych opłat z reguły zwolnieni.
 • Szereg inwestycji drogowych było na tyle wysokonakładowych, iż eksploatacja tej infrastruktury wymaga oddzielnych opłat, poza systemem winietowym. W związku z tym w kilku miejscach możecie Państwo natknąć się na bramki, na których pobrana zostanie opłata. W przeciwieństwie do poprzednio wspomnianych, płatnych, lokalnych dróg, bramki o których tu mowa, znajdują się na kluczowych trasach, z których często naszym Gościom przychodzi korzystać. Bramki takie znajdują się w następujących miejscach:
  • na przełęczy Gerlos (droga 165 łącząca Kraj Salzburski z Tyrolem, Krimml - Gerlos)
  • Arlbergtunnel (droga S-16, koło St. Anton)
  • Felbertauernstrasse (tunel, droga 108 między Matrei w Tyrolu Wschodnim i Mittersill w Kraju Salzburskim)
  • Tauernautobahn i Katschbergtunnel (autostrada A-10, z Kraju Salzburskiego do Karyntii)
  • Gleinalmautobahn i Gleinalmtunnel (na A-9)
  • Bosrucktunnel (A-9, koło Liezen)
  • Brennerautobahn (A-13, z Innsbrucka przez przełęcz Brenner do Włoch).

Stoki:
 • Dzieci do lat 16 jeżdżą na nartach i desce zawsze w kaskach!
 • Narciarze na stoku mogą być kontrolowani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu - proszę czuć się uprzedzonym!
 • Generalnie na stokach panuje duża kultura jazdy. Prosimy zwłaszcza o: niezatrzymywanie się na środku stoku, zwłaszcza w przewężeniach oraz o zachowanie ostrożności podczas wykonywania skrętów. Nie należy także wjeżdżać w ustawione trasy slalomowe - służą one szkółkom i są dostępne, lecz wyłącznie w sposób zorganizowany i kontrolowany.
 • W Austrii i we Włoszech jest bardzo niewiele stoków ze sztucznym oświetleniem (natomiast większość ma sztuczne naśnieżanie) - i bardzo dobrze - tras i wyciągów jest tyle, że do zmroku będziecie mieli Państwo i tak dość. Długich kolejek nie ma, więc dzień na stoku to naprawdę ładnych parę godzin intensywnej jazdy. Zresztą pomyślmy, ile kosztowałby karnet, gdyby jeszcze i prąd nam doliczyli… Po zakończeniu pracy wyciągów należy niezwłocznie opuścić stok, gdyż obsługa przystępuje wówczas do preparacji stoku z użyciem ciężkiego sprzętu
 • Kaucja za karnet jest pobierana przy zakupie bądź odbiorze (na podstawie voucheru) karnetu w kasie, zwracana zaś przy oddawaniu karnetu w dowolnej kasie danego ośrodka, o ile nie został on uszkodzony. Na imprezach grupowych (autokarowych) kaucja jest zbierana przez pilota, natomiast odbiór kaucji dokonywany jest przez każdego Gościa osobiście w kasie.
 • Wiek osoby ubiegającej się o zniżkę jest określany na podstawie daty dziennej jej urodzenia.

Mamy nadzieję, że te uwagi ułatwią Państwu udany wypoczynek.

Załoga Mount Ski

wyszukiwarka

Region:  
Wyżywienie:  
Termin:  
Ilość osób:

szukaj


kontakt

telefon:  0048 22 266 04 88
 e-mail:  info@mountski.pl
Sprzedaż oferty w lokalu:
Rynek Starego Miasta 25/2
00-272 Warszawa     


 Narty w Austrii
 Zillertal   Flachau   Schladming   Tyrol   Hintertux   Bad Kleinkirchheim   Pitztal   Karyntia   Stubaital   Salzburg   Sölden   Dachstein West   Mayrhofen   Tauplitz   Bischofshofen   Ski Amade   Zell am See   Kaprun   St. Anton   Arlberg   Ischgl   Saalbach-Hinterglemm   Lech-Zürs   Silvretta Nova   Mölltaler Gletscher   Kitzbühel   Gastein   Kaunertal 
 Nassfeld   Obertauern   Grossglockner 

 Narty we Włoszech
 Marmolada   Civetta   Sella Ronda   Dolomity   Madonna   Maso Corto   Kronplatz   Livigno   Val di Sole   Sestriere   Val di Fiemme   Passo  Tonale   Cortina d Ampezzo   Arabba   Val Senales   Marilleva-Folgarida   Alleghe   Bormio   Schnalstal   Val di Fassa   Passo San Pellegrino   Val Gardena 
 Alta Badia 


(c) 2010 Mountski.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.design by agmk.net